Les Cartes de Serveis són documents que descriuen els serveis que presta l'administració, els compromisos de qualitat de l'Ajuntament en relació amb les persones usuàries d'aquests, així com les condicions d'accés, els mecanismes de contacte i participació.(Article 9.1 j) de la Llei19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern)

Cartes de serveis elaborades 2020: Data d'aprovació: 3 de setembre de 2020

Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC)

Oficina Municipal d'Informació de Consum (OMIC)

Transparència i Bon Govern

Oficina de Serveis a l'Empresa

Rubí Forma

Comerç

Mercat Municipal i Mercat ambulant no sedentari

Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler

L'Ateneu

Escoles Bressol Municipals

Escola Municipal de Música Pere Burés

Igualtat

Joventut

Salut Pública

Serveis Socials Bàsics

Llicències d'Activitats

Llicències d'Obres i Disciplina Urbanística

Rubí Brilla

Transport Públic Urbà