Les Cartes de Serveis són documents que descriuen els serveis que presta l'administració, els compromisos de qualitat de l'Ajuntament en relació amb les persones usuàries d'aquests, així com les condicions d'accés, els mecanismes de contacte i participació.(Article 9.1 j) de la Llei19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern)

 
  Gabinet d'Alcaldia i Protocol Unitat de Govern Obert
 
  Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) Oficina Municipal d'Informació de Consum (OMIC)
 
  Unitat de Protecció Civil Oficina de Serveis a l'Empresa
 
  Centre de Serveis Rubí Forma Mercat Municipal i Mercat setmanal no sedentari
 
  Servei de Comerç Benestar animal i tinença responsable
 
  Unitat d'activitats Servei de Llicències (obres i disciplina urbanística)
 
  Unitat Rubí Brilla Biblioteca Municipal Mestre MartíTauler
 
  Escola Municipal de Música Pere Burés de Rubí Escoles Bressol Municipals
 
  Servei d'Habitatge Servei d'Igualtat
 
  L'Ateneu Municipal de Rubí Servei de Salut Pública
 
  Serveis Socials Bàsics Municipals Civisme
   
  Servei de Joventut