S'han sotmès els serveis públics a l'avaluació de la ciutadania? Enquestes, entrevistes... en aquest apartat en pots consultar els resultats.

 

Estudis, enquestes i sondeigs realitzats

 
Estudis, enquestes i sondeigs fets i/o encarregats per l'Ajuntament de Rubí.
 

En aquest apartat es poden trobar estudis estadístics, enquestes ciutadanes, sondeigs d'opinió, informes, gràfics i dades en general, corresponents a treballs realitzats directament pel Gabinet d'Estudis i Estadístiques o encarregats a empreses, fundacions, organitzacions o entitats externes.

Els estudis de satisfacció ciutadana anuals són un d'aquests projectes d'investigació i es mostren com a panells evolutius, comptant amb les mateixes dades amb periodicitat anual. L'estudi amb les dades de 2021 està finalitzat i pendent de la seva publicació.

També s'hi poden trobar totes les enquestes i estudis realitzats sota l'encàrrec de diferents serveis municipals.

 

Resultats dels Avisos, queixes i suggeriments presentats

 

Estudis de satisfacció i coneixement de la ciutat de Rubí


 

Estudis del Pla de residus


 

Estudis del Pla de cooperació


 

Estudis de Rubí Forma


 

Altres arxius i documents