Agenda institucional dels alts càrrecs Disponible a: Web Ajuntament de Rubí

Quines activitats tenen els alts càrrecs a la seva agenda? Aquest és el lloc on trobar-los.

Les agendes institucionals dels alts càrrecs es poden consultar al web municipal.