Organització política

Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
VOX
Partit Popular (PP)
Grup municipal de Veïns per Rubí (VR)
Grup municipal de l'Alternativa d'Unitat Popular (AUP)
Grup municipal d'En Comú Podem Rubí (ECP-Rubí)