Els contractes menors (contractes d’import inferior a 40.000 euros IVA exclòs, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros IVA exclòs, quan es tracti d’altres contractes) es van adjudicant al llarg de l'any. En aquest apartat trobaràs l'històric d’aquest tipus de contractes, indicant, entre d’altres, què es compra, per quin import i a qui es compra.

 

Els contractes menors realitzats per l'Ajuntament de Rubí des de 2016 fins l'actualitat es poden consultar al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.


També podeu consultar tots els contractes menors realitzats per l'Ajuntament a la plataforma de dades obertes: Contractes menors i privats