PSC Acord JGL 31/10/2019  
 

Total aportació rebuda 2018

Total import compte justificatiu

Total import compte justificatiu aprovat

51.300,00 €

51.300,00 €

51.300,00 €

ERC Acord JGL 31/10/2019  
 

Total aportació rebuda 2018

Total import compte justificatiu

Total import compte justificatiu aprovat

Import reintegrat

45.600,00 €

45.565,41 €

45.565,41 €

34,59 €

ICV Acord JGL 31/10/2019  
 

Total aportació rebuda 2018

Total import compte justificatiu

Total import compte justificatiu aprovat

28.500,00 €

28.500,00 €

28.500,00 €

 

Total aportació rebuda 1r semestre de 2019

Total import compte justificatiu

Total import compte justificatiu aprovat

12.983,00 €

12.983,00 €

12.983,00 €

Ciutadans Acord JGL 31/10/2019  
  Total aportació rebuda 2018
Total import compte justificatiu
Total import compte justificatiu aprovat
Import no justificat
28.500,00 €
29.978,92 €
20.978,92 €
7.521,08 €
Veïns per Rubí (VR) Acord JGL 31/10/2019  
 

Total aportació rebuda 2018

Total import compte justificatiu

Total import compte justificatiu aprovat

Dèficit de justificació a compensar altres anys

22.800,00 €

22.800,00 €

19.752,68 €

3.047,32 €

 

Total aportació rebuda 1r semestre de 2019

Total import compte justificatiu

Total import compte justificatiu aprovat

10.386,67 €

10.386,67 €

10.386,67 €

AUP Acord JGL 31/10/2019  
 

Total aportació rebuda 2018

Total import compte justificatiu

Total import compte justificatiu aprovat

Import reintegrat

34.200,00 €

34.118,83 €

34.118,83 €

81,17 €

 

Total aportació rebuda 1r semestre de 2019

Total import compte justificatiu

Total import compte justificatiu aprovat

Import reintegrat

15.580,00 €

15.563,10 €

15.563,10 €

19,90 €

CDC Acord JGL 31/10/2019  
 

Total aportació rebuda 2018

Total import compte justificatiu

Total import compte justificatiu aprovat

Import reintegrat

22.800,00 €

22.971,51 €

21.411,22 €

1.900,00 €

 

Total aportació rebuda 1er semestre de 2019

Total import compte justificatiu

Total import compte justificatiu aprovat

10.386,70 €

10.814,39 €

10.386,70 €