PSC Acord JGL 20/12/2018  
 

Total aportació rebuda 1er. semestre de 2015

Total import compte justificatiu

Excés de justificació

26.740,20 €

38.139,80 €

11.399,60 €

 

Total aportació rebuda 2n. semestre de 2015

Total import compte justificatiu

28.215,00 €

28.215,00 €

 

Total aportació rebuda exercici 2016

Total import compte justificatiu

51.300,00 €

51.300,00 €

 

Total aportació rebuda exercici 2017

Total importe compte justificatiu

51.300,00 €

51.300,00 €

PP

Acord JGL 28/03/2019

 

 

Total aportació rebuda 1er. semestre de 2015

Total import compte justificatiu

Excés de justificació a compensar altres anys

21.878,35 €

23.728,10€

1.849,75 €

 

Total aportació rebuda 2n. semestre de 2015

Total import compte justificatiu

Total import compte justificatiu aprovat

Import reintegrat

15.675,00 €

15.767,22 €

7.100,65 €

8.574,35 €

 

Total aportació rebuda exercici 2016

Total import compte justificatiu

Total import compte justificatiu aprovada

Import reintegrat

Dèficit de justificació a compensar altres anys

28.500,00 €

30.397,26 €

18.905,62 €

6.507,07 €

-3.087,31 €

 

Total aportació rebuda exercici 2017

Total import compte justificatiu

Total import compte justificatiu aprovat

Dèficit de justificació a compensar altres anys

28.800,00 €

34.028,76 €

26.147,67 €

-2.352,33 €

 

Total aportació rebuda exercici 2018

Total import compte justificatiu

Excés de justificació a compensar altres anys

9.183,36 €

12.773,30 €

3.589,94 €

ICV

Acord JGL 27/09/2018

 

 

Total aportació rebuda 1er. semestre de 2015

Total import compte justificatiu

Import reintegra

14.585,56 €

13.537,00 €

1.048,56 €

 

Total aportació rebuda 2n semestre de 2015

Total import compte justificatiu

15.675,00 €

15.675,00 €

 

Total aportació rebuda exercici 2016

Total import compte justificatiu

28.500,00 €

28.500,00 €

 

Total aportació rebuda exercici 2017

Total import compte justificatiu

28.500,00 €

28.500,00 €

CDC

Acord JGL 20/12/2018

 

 

Total aportació rebuda exercici 2015

Total import compte justificatiu

Excés de justificació a compensar altres anys

32.691,49 €

40.630,88 €

6.182,11 €

 

Total aportació rebuda exercici 2016

Total import compte justificatiu

Total import compte justificatiu que s'aprova

Dèficit de justificació a compensar altres anys

28.500,00 €

23.303,54 €

22.333,19 €

-6.166,81 €

 

Total aportació rebuda exercici 2017

Total import compte justificatiu

Total import compte justificatiu que s'aprova

Excés de justificació a compensar altres anys

27.075,00 €

36.662,30 €

35.035,15 €

7.960,15 €

Ciutadans

Acord JGL 20/12/2018

 

 

Total aportació rebuda 2n semestre 2015

Total import compte justificatiu

Import reintegrat

21.945,00 €

0,00 €

21.945,00 €

 

Total aportació rebuda exercici 2016

Total import compte justificatiu

Import reintegrat

Excés de justificació a compensar altres anys

39.900,00 €

5.336,89 €

34.753,76 €

190,65 €

 

Total aportació rebuda exercici 2017

Total import compte justificatiu

Import reintegrat

Acord de compensació (23/01/2019)

34.569,69 €

2.579,19 €

14.224,85 €

-17.575,00 €

ACR

Acord JGL 27/09/2018

 

 

Total aportació rebuda 1er. semestre 2015

Total import compte justificatiu

9.595,77 €

13.171,11 €

AUP

Acord JGL 27/09/2018

 

 

Total aportació rebuda 2n semestre 2015

Total import compte justificatiu

18.810,00 €

18.810,00 €

 

Total aportació rebuda exercici 2016

Total import compte justificatiu

Import reintegrat

34.200,00 €

34.136,30 €

63,70 €

 

Total aportació rebuda exercici 2017

Total import compte justificatiu

34.200,00 €

33.441,61 €

Veïns per Rubí

Acord JGL 27/09/2018

 

 

Total aportació rebuda 2n semestre de 2015

Total import compte justificatiu

12.540,00 €

12.936,34 €

 

Total aportació rebuda exercici 2016

Total import compte justificatiu

22.800,00 €

24.160,79 €

 

Total aportació rebuda exercici 2017

Total import compte justificatiu

22.800,00 €

24.090,19 €