Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Campanyes de publicitat institucional 2021                  

La contractació d'anuncis en diferents mitjans de comunicació escrits, digitals i audiovisuals, relatius a la realització d'activitats i serveis de l'Ajuntament de Roses durant l'exercici 2021 (Festa Major, Carnaval, activitats de Nadal, Programació del Teatre Municipal, Exposicions i Activitats, Fira de la Rosa, Festivalet de Roses, Ruta de Tapes...) ha sumat la quantitat total de 91.679,90 €.

El detall desglossat aquí:  Relació de despeses i mitjans