Pla d'Actuació Municipal

 

El Pla d'Actuació Municipal és un instrument de planificació del govern municipal per a la seva acció de govern.

És el full de ruta de la gestió municipal on es determinen les prioritats de l'equip de govern durant el seu mandat i que estan emmarcades d'acord amb els pressupostos aprovats.

La finalitat del Pla, és la de millorar els serveis per als roqueteros i roqueteres i dotar la ciutat dels equipaments i infraestructures necessaris per garantir una bona qualitat de vida.

L'elaboració d'aquest Pla, té a veure amb la voluntat de l'equip de govern de ser més transparents i més propers a les necessitats i inquietuds de la ciutadania.

El PAM, s'estructura en onze àrees de gestió i cada una integra les diverses actuacions previstes en els quatre anys de mandat, (en blau consten aquelles actuacions que resten pendents a executar).

 

 PAM 2015/2019

 PAM 2020/2023

 

Anualitat

 Obra

Pressupost elegible

Subvenció

2020

Reforma acústica i termica ampliació consultori del Casal de Raval de Cristo

352.876,18€

335.232,37€

2021

Reforma vorera i barana del carrer del Canal

174.988,48€

163.988,48€

2022

Urbanització zones verdes Passeig Canal

251.997,64€

201.737,81€


 

Obres acabades

Anualitat

Empresa adjudicatària

Pressupost adjudicat

Subvenció

2020

Construcciones Asensio SL

335.232,37€

301.668,09€

2021

Concreto ObresSL

163.988,48€

151.173,3€

2022

Regimovi SL

241.900,00€

201.737,81€