Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

Acords de junta de govern

 

Els membres de la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament són els regidors i les regidores següents:

Les juntes de govern, es duran a terme els dimarts no festius a les 18 hores, en la sala de Comissions de l'Ajuntament, i amb una periodicitat de cada quinze dies com a mínim (art. 112 del ROF). Aquesta periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta perquè, quan la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances, avanci o endarrereixi la convocatòria per obtenir una millor gestió en els assumptes municipals.

Últimes sessions de Juntes de Govern Local:

Any 2023    
 Sessió: 10/01/2023  Sessió: 17/01/2023  Sessió: 24/01/2023
 Sessió: 31/01/2023  Sessió: 07/02/2023  Sessió: 14/02/2023
     
Any 2022    
 Sessió: 11/01/2022  Sessió: 26/04/2022  Sessió: 21/06/2022
 Sessió: 18/01/2022  Sessió: 03/05/2022  Sessió: 19/07/2022
 Sessió: 22/03/2022  Sessió: 10/05/2022  Sessió: 02/08/2022
 Sessió: 29/03/2022  Sessió: 24/05/2022  Sessió: 22/11/2022
 Sessió: 05/04/2022  Sessió: 31/05/2022  Sessió: 29/11/2022
 Sessió: 12/04/2022  Sessió: 07/06/2022  Sessió: 26/12/2022

 

També us pot interessar:

  Consulta aquí la Junta de Govern Local i tinències d'Alcaldia

  Consulta aquí les delegacions en la Junta de Govern Local