En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

2022

Estat execució ingressos primer trimestre

Estat execució ingressos segon trimestre

Estat execució despeses primer trimestre

Estat execució despeses segon trimestre

2021

Estat execució ingressos primer trimestre

Estat execució ingressos segon trimestre

Estat execució ingressos tercer trimestre

Estat execució ingressos quart trimestre

Estat execució despeses primer trimestre

Estat execució despeses segon trimestre

Estat execució despeses tercer trimestre

Estat execució despeses quart trimestre

2020

Estat execució ingressos primer trimestre

Estat execució ingressos segon trimestre

Estat execució ingressos tercer trimestre

Estat execució ingressos quart trimestre

Estat execució despeses primer trimestre

Estat execució despeses segon trimestre

Estat execució despeses tercer trimestre

Estat execució despeses quart trimestre

2019

Estat execució ingressos primer trimestre 

Estat execució ingressos segon trimestre 

Estat execució ingressos tercer trimestre 

Estat execució ingressos quart trimestre 

Estat execució despeses primer trimestre

Estat execució despeses segon trimestre

Estat execució despeses tercer trimestre

Estat execució despeses quart trimestre

2018

Estat execució ingressos primer trimestre 

Estat execució ingressos segon trimestre 

Estat execució ingressos tercer trimestre 

Estat execució ingressos quart trimestre 

Estat execució despeses primer trimestre

Estat execució despeses segon trimestre

Estat execució despeses tercer trimestre

Estat execució despeses quart trimestre

2017

Estat execució ingressos primer trimestre 

Estat execució ingressos segon trimestre 

Estat execució ingressos tercer trimestre 

Estat execució ingressos quart trimestre 

Estat execució despeses primer trimestre

Estat execució despeses segon trimestre

Estat execució despeses tercer trimestre

Estat execució despeses quart trimestre

2016

Estat execució ingressos 

Estat execució despeses

2015

Estat execució ingressos 

Estat execució despeses