Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si t'interessa saber si aquesta Administració disposa o no d'alliberats sindicals, a quin sindicats pertanyen, quantes hores utilitzen i quins costos generen, aquest és el lloc on pots trobar la informació.