Vols conèixer les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc des d'on pots consultar-les.

Normativa Data de publicació Enllaç Documents Més informació
APROVACIO PROJECTE ACTUACIÓ ESPECIFICA EN SOL NO URBANITZABLE ZONA LA FABRICA EXP 181/2021 09-08-2021 https://pratsisansor.eadministracio.cat/transparency/bf4d1c34-382b-4829-94d1-689d262e2a6d/ 20210805_Acord_Provisió d'Alcaldia.pdf
20210804_informe incial art. 47.4 s (2).pdf
20210805_Informe_Informe de Secretaria (1).pdf
PLA D'ACTUACIÓ ESPECIFICA 2.485S.pdf
EXPEDIENT 106/2021 APROVACIO INICIAL PROJECTE SKATEPARK PRATS I SANSOR 07-06-2021 SKATEPARK
ACORD APROVCIO INICIAL
EXPEDIENT 99/2021 PLA DE MILLORA URBANA PARCEL·LES 237-238 URB. EL PLA 27-10-2021 https://pratsisansor.eadministracio.cat/transparency/6491c0bb-bcf8-4d00-873f-ce72afbcf9fb/ aprovacio inicial
document resum
informe secretaria
informe tecnic municipal
projecte pla millora urbana
EXPEDIENT 50/2020 SUSPENSIO TRAMITACIÓ HABITATGES ÚS TURISTIC 16-12-2020 PROPOSTA RESOLUCIO
CERTIFICAT ACORD PLE CORPORATIU
DECRET INICI
INFORME JURIDIC
INFORME TECNIC
EXPEDIENT 37/2020 SOL NO URBANITZABLE NAU RAMADERA 07-12-2020 DECRET ALCALDIA
ANNEX
ESTUDI IMPACTE
PROJECTE
INFORME TECNIC
EXPDIENT 59/2020 PLA MILLORA URBANA PAU-PRA-3 16-11-2020 DOCUMENT RESUM
DOCUMENT APROVACIO DEFINITIVA
ACORD APROVACIO DEFINITIVA
EDICTE APROVACIO DEFINITIVA
DCUMENT TECNIC
INFORME SECRETARIA
INFORME TECNIC
RESOLUCIO APROVACIÓ
EXPEDIENT 44/2019 APROVACIO DEFINITIVA MODIFICACIO PLA PARCIAL 27-07-2020 APROVACIO DEFINITIVA PLA PARCIAL 44-2019