Vols conèixer les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc des d'on pots consultar-les.

Normativa Data de publicació Enllaç Documents Més informació
APROVACIO PROJECTE REHABILITACIO RECTORIA PER A DESTINAR A HABITATGES DOTACIONALS 28-10-2022 https://pratsisansor.eadministracio.cat/transparency/818e9657-b861-4aa4-b9b1-da64b5c9f18b/
APROVACIO MEMORIA VALORADA OBRES DE CONSERVACIO DEL CAMI DE LLANES PER DETERIORAMENTS ESTRUCTURALS I VARIS 21-09-2022 https://pratsisansor.eadministracio.cat/transparency/87da5374-9f03-48fb-8e59-09e44b576396/
APROVACIO MEMORIA VALORADA PAVIMENTACIÓ DEL TRAM SUD DEL CAMI DE LLANES 21-09-2022 https://pratsisansor.eadministracio.cat/transparency/ac07864f-d4cf-431f-b264-a2560558f658/
APROVACIO PROJECTE MEDIAMBIENTAL DEL CENTRE CIVIC DE LA POBLACIÓ DE PRATS 21-09-2022 https://pratsisansor.eadministracio.cat/transparency/fc5e77fb-7100-4da2-8ae6-27799de88b86/
APROVACIO MEMORIA VALORADA OBRES DE MILLORA AL CAMI DE SANSOR A BALTARGA 21-09-2022 https://pratsisansor.eadministracio.cat/transparency/4052aadd-a9df-49bf-9a7d-a03f03dfc95f/
PLA ESPECIAL HABITATGE DOTACIONAL PUBLICS RECTORIA EXP 178/2022 21-09-2022 https://pratsisansor.eadministracio.cat/transparency/4052aadd-a9df-49bf-9a7d-a03f03dfc95f/
OCUPACIO DIRECTA TERRENY VP PLA PARCIAL PPU-PRA-2 21-09-2022
PLA PARCIAL URBANISCTIC PPU-PRA-3 21-09-2022 https://pratsisansor.eadministracio.cat/transparency/877798b7-4410-4f68-aae2-c4f6a7fa1615/
MODIFICACIO PLA PARCIAL URB EL PLA PARCEL·LES 156-157-158-159 21-09-2022 https://pratsisansor.eadministracio.cat/transparency/62a2b069-30b8-404b-9355-6c7810966a3f/
APROVACIO MEMORIA VALORADA MV-2.428-L OBRES DE MILLORA DEL CAMI DE PRATS A LA CRUÏLLA AMB EL CAMI DE LA FABRICA 21-09-2022 https://pratsisansor.eadministracio.cat/transparency/e9b0a805-bea1-4079-ad28-19b6a085ca81/
APROVACIO MEMORIA VALORADA MV-2.428-K OBRES DE MILLORA DEL CAMI DE SANSOR AL MOLI 21-09-2022 https://pratsisansor.eadministracio.cat/transparency/d9ef0f2f-95d2-4722-a9a1-90c88546c4ed/
MODIFICACIO ESTATUTS JUNTA COMPENSACIO EL PLA EXP 120/2022 07-06-2022 https://pratsisansor.eadministracio.cat/transparency/c0549717-ed2c-4230-91e8-036dc1184daa/
APROVACIO MODIFICACIO ESTATUTS JUNTA COMPENSACIO EL PLA EXP 120/2022 07-06-2022 https://pratsisansor.eadministracio.cat/transparency/c0549717-ed2c-4230-91e8-036dc1184daa/
EXP 63/2022 APROVACIO PROJECTE URBANITZACIO "PROJECTE DE PARC I ESPAI RECREATIU A LA URB EL PLA DE PRATS I SANSOR" 22-03-2022 https://pratsisansor.eadministracio.cat/transparency/271d5fff-149a-4321-9e23-5485997fdad1/
EXP 38/2022 APROVACIO INICIAL PROJECTE OBRA MUNICIPAL ORDINARIA "MILLORA DE LA CASA CONSISITORIAL DE PRATS" 16-03-2022 https://pratsisansor.eadministracio.cat/transparency/892edbf1-ce33-4cee-85fa-051d9406079d/
EXPEDIENT 281/2021 CONSULTA APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC 21-12-2021 https://pratsisansor.eadministracio.cat/transparency/e31cc70e-d9d8-47ce-af2d-750f31666767/ ORDENANÇA
edicte BOP
APROVACIO PROJECTE ACTUACIÓ ESPECIFICA EN SOL NO URBANITZABLE ZONA LA FABRICA EXP 181/2021 09-08-2021 https://pratsisansor.eadministracio.cat/transparency/bf4d1c34-382b-4829-94d1-689d262e2a6d/ 20210805_Acord_Provisió d'Alcaldia.pdf
20210804_informe incial art. 47.4 s (2).pdf
20210805_Informe_Informe de Secretaria (1).pdf
PLA D'ACTUACIÓ ESPECIFICA 2.485S.pdf
EXPEDIENT 106/2021 APROVACIO INICIAL PROJECTE SKATEPARK PRATS I SANSOR 28-03-2022 https://pratsisansor.eadministracio.cat/transparency/c6ed8352-ad20-40d0-b5de-7a0969f51965/
EXPEDIENT 99/2021 PLA DE MILLORA URBANA PARCEL·LES 237-238 URB. EL PLA 27-10-2021 https://pratsisansor.eadministracio.cat/transparency/6491c0bb-bcf8-4d00-873f-ce72afbcf9fb/ aprovacio inicial
document resum
informe secretaria
informe tecnic municipal
projecte pla millora urbana
EXPEDIENT 50/2020 SUSPENSIO TRAMITACIÓ HABITATGES ÚS TURISTIC 16-12-2020 PROPOSTA RESOLUCIO
CERTIFICAT ACORD PLE CORPORATIU
DECRET INICI
INFORME JURIDIC
INFORME TECNIC
EXPEDIENT 37/2020 SOL NO URBANITZABLE NAU RAMADERA 07-12-2020 DECRET ALCALDIA
ANNEX
ESTUDI IMPACTE
PROJECTE
INFORME TECNIC
EXPDIENT 59/2020 PLA MILLORA URBANA PAU-PRA-3 16-11-2020 DOCUMENT RESUM
DOCUMENT APROVACIO DEFINITIVA
ACORD APROVACIO DEFINITIVA
EDICTE APROVACIO DEFINITIVA
DCUMENT TECNIC
INFORME SECRETARIA
INFORME TECNIC
RESOLUCIO APROVACIÓ
EXPEDIENT 44/2019 APROVACIO DEFINITIVA MODIFICACIO PLA PARCIAL 27-07-2020 APROVACIO DEFINITIVA PLA PARCIAL 44-2019