Serveis, tràmits i gestions

Gestió tributària

calendari cobrança any 2016:

1a. cobran a: 01/04 a 03/06  - Data càrrec al banc rebuts domiciliats: 05/05

2a. cobran a: 01/09/ a 04/11 - Data càrrec al banc rebuts domiciliats: 05/10

Recordatori:

1a. cobran a: tots els tributs menys IAE. Es presenta al banc els rebuts domiciliats : els que paguen el 100% del rebut i el 60% dels que paguen fraccionat.

2a. cobran a: IAE. Es presenta al banc els rebuts domciliats: 100% IAE i 40% dels dels que paguen fraccionat.

Notificacions electròniques

Per tal d'accedir a les vostres notificacions electròniques, necessiteu disposar d'un certificat electrònic vàlid en el vostre sistema per poder identificar-vos. Per aquesta opció són vàlids tots els certificats electrònics classificats pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC).

 

Factures electròniques

Els nostres proveïdors ens poden fer arribar les seves factures amb el codi DIR: L01171371

Atenció ciutadana

Els canals d'accés als serveis de l'Ajuntament de Porqueres són:

  • Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.cat/porqueres
  • Atenció presencial a les oficines de l'Ajuntament de Porqueres:
    C/ Rubió i Ors, 1-7.
    Horari: dilluns a divendres de 8:00h a 15:00h i dimecres de 8:00h a 18:00h.
  • Atenció telefònica a través del telèfon: 972570102 
  • Per correu electrònic a l'adreça: secretaria@porqueres.cat
Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Participació Participació
Fomentem i potenciem la participació ciutadana i l'acció comunitària, perquè la ciutadania s'impliqui en els processos i les actuacions del nostre municipi. Participa-hi!