A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Data publicació efectiva Títol Descripció Enllaç edicte Paraules clau Data retirada efectiva Número expedient Extern Codi ens origen Nom ens origen
21-11-2022 Convocatòria per cobrir dues places amb caràcter laboral fix de l’Ens de l’Ajuntament de Pontils

 

ANUNCI

 

de l’Ens de l’Ajuntament de Pontils, sobre convocatòria per cobrir dues places amb caràcter laboral fix de l’Ens de l’Ajuntament de Pontils, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal.

 

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 22 de novembre de 2022 es publiquen íntegrament la convocatòria i les bases que han de regir la convocatòria per cobrir dues places, amb caràcter de laboral fix de l’Ens de l’Ajuntament de Pontils, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal, vacants a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament i incloses a l’oferta d’ocupació pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal.

 

 

 

Denominació de la plaça: Administratiu/va

Adscripció: secretaria/intervenció

Règim jurídic: laboral

Caràcter: fix

Nombre de places convocades: 1

Sistema de selecció: concurs

Torn: lliure

 

Denominació de la plaça: Operari/a serveis diversos

Adscripció: Brigada obres i serveis.

Règim jurídic: laboral

Caràcter: fix

Nombre de places convocades: 1

Sistema de selecció: concurs oposició

Torn: lliure

 

 

 

El termini per presentar sol·licituds finalitza als 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de l’última publicació d’aquest anunci en el DOGC

 

Els anuncis successius relatius a aquesta convocatòria es publicaran a la seu electrònica de l’Ajuntament i en els altres mitjans que, en el seu cas, expressament s’indiquin en les Bases.

 

 

Pontils,  a   22  de novembre de 2022

 

L’alcaldessa, Sara Janer Ferrando.

 

 

No