Si l'ens ha estat part processal d'alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

Tal i com defineix l'article 10 de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, cal publicar les decisions i actuacions de rellevància jurídica.

 

Accedint a aquest enllaç podeu consultar l'extracte de les resolucions administratives i judicials des de l'any 2014.

 

Així mateix podeu consultar el text de les següents sentències judicials: 2121/2014, 769/2014, 178/2017, 490/2018, 211/2018, 127/2019, 255/2018 (pagament taxes), 192/2019, 2805/2020, 69/2020, 301/2020, 30/2017, 235/2021, 269/2021, 70/2021, 3975/2021, 14/2022