Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats

IdP-AM, integrat per:
-   Núria Pérez i Desel
-    Jordi Perpinyà i Perpinyà
-    Marta Desel i Serra
-    Joan Garrido i Panicello

PDECAT, integrat per:
-        Pere Subirana i Perpinyà