Serveis, tràmits i gestions

Atenció ciutadana i empreses

Els canals d'accés als serveis de l'Ajuntament de la Palma d'Ebre són:

  • Accés electrònic a través d'Internet: www.palmadebre.cat
  • Atenció presencial a les oficines de l'Ajuntament:
    C. Major, 11
    Horari: dilluns a divendres de 08:00 a 15:00h.
  • Atenció telefònica a través del telèfon: 977 819 064
  • Per correu electrònic a l'adreça: aj.palma@altanet.org
  • Codi DIR3: L01430995
Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, contractes menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.