Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Factura Electrònica Factura Electrònica
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Validador de Documents Validador de Documents

Els documents emesos que es poden verificar amb aquesta opció contenen la signatura electrònica basada en un certificat reconegut per l'Agència Catalana de Certificació, generat per un dispositiu segur.

Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana

Consulta les teves notificacions rebudes electrònicament. Cal identificació amb idCAT mòbil (o @Clave), certificat digital o bé mitjançant l’enviament d’un codi.