En aquest apartat hi trobaràs publicades les resolucions dels recursos especials, de les qüestions de nul·litat i de les resolucions judicials definitives en matèria de contractació, i també els actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes, si n'hi ha.

Resolució del Contracte menor del servei de socorrisme de la piscina d'estiu (Exp. 2019/2263)

 

Resolució del Contracte d'obres de reforma i millora del complex esportiu Les Planes (Exp. 2016/1676)

Resolució del Contracte d'obres de reforma i millora del complex esportiu Les Planes (Exp. 2018/0240)

Resolució del Contracte de serveis de vigilància, esdeveniments culturals i festius (Exp. 2016/1854)

Resolució del Contracte de serveis de desbrossament (Exp. 2016/0177)

 

Resolució del Contracte serveis assistència jurídica de caràcter general de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (Exp. 2017/0183)

Resolució del Contracte menor de serveis per la redacció dels treballs soblre l'estat de conservació de la Torre del Rellotge (Exp. 2017/0288)

Resolució del Contracte subministrament vestuari laboral lot 4 (Exp. 2016/0758)

Resolució del Contracte serveis assistència jurídica de caràcter general a l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (Exp. 2016/0568)

Resolució del Contracte serveis personal piscina estiu (Exp. 2016/0713)

Resolució del Contracte arrendament local c/ Metge Carreras 98B ( Exp. 2014/0231)

 

 

Resolució del recurs presentat pel TCC del Contracte de serveis per a la neteja dels edificis i dependències municipals (Exp. 578/13)

Resolució del recurs presentat pel TCC del Contracte de serveis per a la contractació del Servei d'Atenció Domiciliària de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (SAD) (Exp. 1660/14)

Resolució del Contracte de subministrament de gas natural, amb destinació als punts de consum amb pressió de servei inferior a 4 bar, de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (Exp.747/13)

Resolució del Contracte de la concessió d'ús privatiu de domini públic per a l'explotació del Bar Cafeteria de la zona esportiva municipal que inclou el bar pícnic d'estiu (Exp. 1216/12)

Resolució del Contracte de serveis d'assessorament jurídic i psicològic per l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (Exp. 1422/13)