No saps si aquest ens té aprovat algun pla o programa, anual o pluriennal, que estableixi les directius estratègiques de les polítiques públiques? Si en té, aquest és el lloc on consultar-los.

28-02-2022 Pla verificació d’activitats comunicades de l’Ajuntament de Montgat 2022-2026

Àmbit Serveis Tècnics

Documents Pla Verificació activitats comunicades - 2022-2026

31-12-2021 PAM 2021-2023

Descripció Pla d'Acció Municipal 2021-2023

Àmbit Govern

Documents Pla d'Acció Municipal 2021-2023

02-12-2020 Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023

Descripció Identificació dels objectius i línies de subvencions que es preveu desplegar

Àmbit General

Documents Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023

31-01-2019 Pla Local de Joventut 19-22

Àmbit Joventut

Documents Pla Local de Joventut 19-22

26-07-2018 Pla d’Igualtat de gènere del municipi de Montgat (2018-2021)

Descripció És instruments de l’organització municipal per concretar i articular les polítiques públiques d’igualtat efectiva entre homes i dones al municipi

Documents Pla d'igualtat de gènere

27-07-2017 Pla Local d'Habitatge 2017- 2022

Descripció Anàlisi i diagnosi de la situació de l'habitatge a Montgat i definició d'estratègies i propostes d'actuació.

Àmbit Ordenació del Territori

Documents PLH Document de sintesi
PLH Conclusions tallers participatius

02-03-2016 Participació Ciutadana: Pla de treball

Descripció Definició dels principals eixos de treball en matèria de participació ciutadana.

Àmbit Ciutadania i Participació

Documents Eixos treball Participacio

29-06-2017 Pla Local d'Educació 2017-2024

Descripció Anàlisi i descripció de la situació socioeducativa de Montgat i principals eixos de treball

Àmbit Àrea de Serveis a les Persones

Documents Diptic Pla Educacio
Pla Local d’Educació de Montgat. Pla d’Acció 2018 - 2020
Resum Pla Local Educacio
Pla Local Educacio

23-02-2017 Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019

Descripció Identificació dels objectius i línies de subvencions que es preveu desplegar

Àmbit General

Documents PE_Subvencions_17-19

01-12-2016 PAM 2016-2019

Descripció Pla d'Actuació Municipal

Àmbit General

Documents PAM - 16-19

Clicar aquí per consultar l'estat d'execució del Pla d'Actuació Municipal (PAM)