Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
1222-1606/2021 Carta de Serveis de Joventut

Es publica el projecte normatiu de la Carta de Serveis de Joventut de l’Ajuntament de Montgat per un termini d’audiència de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del projecte normatiu al portal de transparència de l’Ajuntament amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania, les associacions i les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma. 

Les opinions, propostes o suggeriments s’hauran de presentar mitjançant el correu electrònic montgat@montgat.cat, indicant a l’assumpte “Opinions i suggeriments sobre la Carta de Serveis de Joventut.”

Decret exposició pública 10 dies carta de serveis de Joventut
1222-1018/2021 Carta de Serveis de la Biblioteca Tirant lo Blanc

Publicació del projecte normatiu de la Carta de Serveis de la Biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat per un termini d’audiència de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del projecte normatiu al portal de transparència de l’Ajuntament amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania, les associacions i les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Les opinions, propostes o suggeriments s’hauran de presentar mitjançant el correu electrònic montgat@montgat.cat , indicant a l’assumpte “Opinions i suggeriments sobre la Carta de la Biblioteca Tirant lo Blanc.”

Carta de Serveis de la Biblioteca Tirant lo Blanc
1222-1019/2021 Carta de Serveis d'Educació

Publicar el projecte normatiu de la Carta de Serveis d’Educació de l’Ajuntament de Montgat que s’adjunta com Annex núm. 1 al portal de transparència de l’Ajuntament de Montgat. Atorgar un termini d’audiència de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del projecte normatiu al portal de transparència de l’Ajuntament amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania, les associacions i les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Establir que les opinions, propostes o suggeriments s’hauran de presentar mitjançant el correu electrònic montgat@montgat.cat , indicant a l’assumpte “Opinions i suggeriments sobre la Carta de Serveis d’Educació.”

Carta de Serveis d'Educació
1222-1013/2021 Carta de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació

Publicar el projecte normatiu de la Carta de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de Montgat i atorgar un termini d’audiència de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del projecte normatiu al portal de transparència de l’Ajuntament amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania, les associacions i les organitzacions més representatives. Les opinions, propostes o suggeriments s’hauran de presentar mitjançant el correu electrònic montgat@montgat.cat , indicant a l’assumpte “Opinions i suggeriments sobre la Carta de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació”.

Carta de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
1222-1017/2021 Carta de Serveis de Consum Exposició al públic durant 10 dies hàbils de la Carta de Serveis de Consum amb l'objectiu de recollir l'opinió de la ciutadania, les associacions i les organitzacions més representatives. Les opinions, propostes i suggeriments s'hauran de presentar al correu montgat@montgat.cat indicant "Opinions i suggeriments sobre la Carta de Serveis de Consum.

 

 

 

Carta de Serveis de Consum
1216-4595/2019 Modificació Ordenances Fiscals 2020

Atorgar un termini d’audiència de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del projecte normatiu al portal de transparència amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans, associacions i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Les opinions, propostes o suggeriments s’hauran de presentar mitjançant el correu electrònic montgat@montgat.cat, indicant a l’assumpte “Opinions i suggeriments sobre el Reglament sobre el Nomenclàtor.”

CP_Ordenances_2020 1
1218-4040/2019 Reglament sobre el nomenclator de carrers i espais públics de Montgat

Publicat el setembre 2019

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia

CPPrevia_Nomenclator 1
1222-1282/2019 Projecte de Carta de Serveis de l'Oficina d'Atenció Ciutadana

Publicat: abril 2019

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia

Informació pública Carta Serveis OAC 1
2109/2018 Ordenança reguladora d'habitatges d'ús turístic

Publicat: novembre 2018

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia

Projecte normatiu Ordenança Habitatges ús turístic 1
2109/2018 Ordenança reguladora d'habitatges d'ús turístic

Publicat: octubre 2018

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia

Informació Ordenança reguladora habitatges ús turístic 1
2055/2018 Reglament de reclamacions, queixes, propostes i suggeriments

Publicat: setembre 2018

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia

Consulta Reglament Queixes 1
1959/2018 Ordenança reguladora dels guals per entrades i sortides de vehicles al terme municipal de Montgat

Publicat: juliol 2018

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia.

Informació memòria projecte ordenança guals per entrada i sortida vehicles 1
1258/2018 Bases reguladores per a l'atorgament de prestacions econòmiques de caracter social

Publicat: juny 2018

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia.

Informació Bases prestacions Econòmiques caràcter social 20
3185/2017 Reglament de Participació Ciutadana

Publicat: Maig 2018

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia.

Consulta Reglament Participació 20
3183/2017 Ordenança d'Administració Electrònica

Publicat: Desembre 2017

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia.

Informació ordenança administració electrònica 20
2811/2017 Reglament d’ús de l’aparcament subterrani de la Plaça de la Vila

Publicat: Octubre 2017

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia.

Projecte reglament ús aparcament Pl Vila 20
1289/2017 Ordenança reguladora de l'ús recreatiu per Clubs Socials privats de consum de Cànnabis

Publicat: Maig 2017

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia.

Informacio Ordenança locals cannabis 20
1011/2015 Ordenança municipal sobre intervenció arquitectònica en el nucli antic de Montgat

Publicat: Març 2017

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia

Ordenança municipal sobre intervenció arquitectònica en el nucli antic
Ordenança Carta colors
20
364/2017 Ordenança reguladora de la venda no sedentària en mercat de marxants en el municipi de Montgat

Publicat: febrer 2017.

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia.

Informació Ordenança Venda No Sedentaria 20