Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Nom de la campanya Mitjà de comunicació Concepte Cost Àmbit Prioritat
Butlletí municipal 2020 Butlletí periòdic d'informació municipal Impressió trimestral en paper 500u 392.21
Revista Montesquiu Informa 2020 Revista periòdica d'informació municipal Impressió trimestral en paper 500u 869.68
Anunci del poble i la Fira de la Nou Revista Turisme Catalunya Publicitat a premsa escrita 200.0 Turisme