Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Nom de la campanya Mes Any Mitjà de comunicació Concepte Import (iva inclòs) Àmbit Prioritat
Anunci aprovació inicial modificació puntual normes subsidiàries planejament 10 2022 DOGC 220.6 Urbanisme
Anunci aprovació oferta pública ocupació 2022 5 2022 DOGC Anunci aprovació oferta pública ocupació 2022 330.9 Ocupació
Campanya pressupostos participatius 2022 Tríptics Fullets informatius pressupostos participatius 303.06 Participació
Publicació anunci selecció personal 2 2022 Diari El 9 Nou Publicació anunci selecció personal 220.6 Ocupació
Butlletí municipal 2022 Butlletí periòdic d'informació municipal Impressió trimestral en paper 500u 1017.63
Revista Montesquiu Informa 2022 Revista periòdica d'informació municipal Impressió trimestral en paper 500u 804.98
Publicitat 9a Fira de la Nou 10 2022 Anuncis diaris, ràdio, cartells i flyers Comerç i fires 1708.52
Publicitat Cursa Castell de Montesquiu Diari - El 9 nou Esports 246.84
Publicitat 9a Fira de la Nou Anuncis diaris, ràdio, cartells i flyers Fira de la Nou 2303.28 Comerç i fires
Revista Montesquiu Informa 2021 Revista periòdica d'informació municipal Impressió trimestral en paper 500u 566.69
Butlletí municipal 2021 Butlletí periòdic d'informació municipal Impressió trimestral en paper 500u 730.86
Butlletí municipal 2020 Butlletí periòdic d'informació municipal Impressió trimestral en paper 500u 392.21
Revista Montesquiu Informa 2020 Revista periòdica d'informació municipal Impressió trimestral en paper 500u 869.68
Anunci del poble i la Fira de la Nou Revista Turisme Catalunya Publicitat a premsa escrita 200.0 Turisme