Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

BARTOLOMÉ EGEA SABATÉ

Alcalde-president

PSC-CP

 • Càrrec electe
 • Alcalde/ssa
 • Membre d'equip de govern
 • Junta de Govern Local
 • Ple municipal
 • ALCALDIA
 • ALCALDIA

Lloc de naixement: Montcada i Reixac

Data de naixement: 22 d’abril 1965

Retribució anual bruta: 55.944,33 € bruts anuals, que es pagaran per catorze pagues (2023) - Dedicació exclusiva

NOTÍCIES

Aptituds

Persona amb gran preparació per treballar en grup i sota situacions de pressió. Educat, amable, culte, exigent amb si mateix, treballador, responsable. Persona gentil i seriosa quan es requereix.Molt proper a les persones. Gran coneixement de les gestions empresarials. Majúscules aptituds en l'atenció al públic, un gran punt fort. Persona desmesuradament organitzada.

Trajectòria professional

1990 - ACTUALITAT: Alimentació Susana, Montcada i Reixac - Autònom

 • Creació pròpia de l'empresa, una botiga de queviures, dedicat al comerç de barri.
 • Comerç de proximitat, proper a les persones.
 • Venda de tot tipus de productes. Posant èmfasi en els productes d'alimentació.

1980 - 1990: Embotits Joan Lasus SL, Montcada i Reixac - Responsable de vendes i fabricació.

 • Empresa dedicada al sector de l'alimentació.
 • Responsable de vendes i fabricació, afegir que he passat per tots els llocs de l'empresa.
 • Enllaç de l'empresa amb les diferents perspectives externes. Responsable de 'Màrqueting'.​

Formació

1980 - 1982: Col·legi 25 de septembre, Montcada i Reixac - Formació Professional d'Electrònica.Aquesta formació és cursada al mateix temps que començo a treballar a l'empresa Embotits Joan Lasus SL És el punt d'inflexió de el pas de la vida estudiantil a món laboral. Uns anys molt intensos però enriquidors.

2008: Cambra de Comerç i diputació BCN. Montcada i Reixac, - Formació de Aparadorisme.L'esmentada formació em va ajudar a millorar la imatge del negoci i tenir màxims coneixements en la captació de clients per la vista. Afegir que el muntatge de l'aparador és una passió amb la qual gaudeixo com el primer dia.2008Cambra de Comerç i diputació BCN. Montcada i Reixac, - Formació de Paqueteria.Curs impartit per tenir una funcionalitat i eficàcia excel·lent. En definitiva ser ràpids, bons, eficients i eficaços.

2009: Cambra de Comerç i diputació BCN. Montcada i Reixac, - Formació de Vendes.Formació dedicada al bon funcionament del negoci. Per tant, saber fer comptes per poder obtenir un benefici màxim. També vàlid per a la viabilitat de l'empresa.

2010: Cambra de Comerç i diputació BCN. Montcada i Reixac, - Formació de Gestió d'Empreses.Una bona gestió de l'empresa és la base perquè el projecte empresarial no es pugui veure en perill.Aquesta formació ens explica com mantenir la viabilitat passada, present i futura del projecte.

2011: Cambra de Comerç i diputació BCN. Montcada i Reixac. - Formació d'Atenció al públic.L'atenció al públic és un aspecte bàsic d'una botiga, per tant aquest curs em va ajudar a la millora de les meves qualitats per atendre els clients.

2012: Cambra de Comerç i diputació BCN. Montcada i Reixac, - Formació de Xarxes i 'Màrqueting'. Avui dia saber gestionar les diferents xarxes socials és vital per a la supervivència del negoci. El màrqueting són els coneixements aplicats a aquestes xarxes.

Assoliments: Actualment regidor electe del PSC Mir.Elegit candidat, per la militància del PSC de Montcada i Reixac, per ser alcalde de la ja esmentada ciutat. Gran vinculació al teixit associatiu en diferents àmbits (veïnals, comercials, culturals, ...). Aquest fet em permet ser conscient de les diferents problemàtiques de la gent. Diferents premis en comerç i alimentació. Creació del negoci que actualment tinc.

ANY 2023

 • No hi han directius, alts càrrecs, càrrecs de confiança i/o assessors

ANY 2022

 • No hi han directius, alts càrrecs, càrrecs de confiança i/o assessors

ANY 2021

 • No hi ha directius, alts càrrecs, càrrecs de confiança i/o assessors

​ANY 2020

 • No hi han directius, alts càrrecs, càrrecs de confiança i/o assessors.