Podràs trobar-hi la informació sobre les resolucions en les què es determina l'accés parcial o denegació de les sol·licituds d'accés a la informació pública (SAIP), per concurrència d'algun dels límits legalment previstos.

Tràmit per fer una sol·licitud d'accés a la informació pública

 

ANY 2023

Estat Expedient Data entrada Estimació Data resposta Àmbit En termini
Finalitzada 1/2023/DRETINF 27/12/2022 Admesa 17/01/2023 Urbanisme Si
Finalitzada 2/2023/DRETINF 27/12/2022 Admesa 17/01/2023 Urbanisme Si
Finalitzada 3/2023/DRETINF 21/12/2022 Admesa 20/01/2023 Transparència Si
Finalitzada 4/2023/DRETINF 13/1/2023 Admesa 9/2/2023 Urbanisme Si
Finalitzada 5/2023/DRETINF 19/1/2023 Admesa 21/2/2023 Habitatge No
Finalitzada 6/2023/DRETINF 3/2/2023 Admesa 21/2/2023 Salut Pública Si
Finalitzada 7/2023/DRETINF 10/2/2023 Admesa 17/2/2023 Padró Si
Finalitzada 8/2023/DRETINF 14/2/2023 Admesa 6/3/2023 Recursos humans Si
Finalitzada 9/2023/DRETINF 15/2/2023 Admesa 14/3/2023 Serveis Municipals Si
Finalitzada 10/2023/DRETINF 16/2/2023 Admesa 2/3/2023 Bonificacions Si
Finalitzada 11/2023/DRETINF 20/2/2023 No admesa (1)      
Finalitzada 12/2023/DRETINF 23/2/2023 Admesa 14/3/2023 OAIL Si
Finalitzada 13/2023/DRETINF 21/2/2023 Admesa 28/2/2023 Urbanisme Si
Finalitzada 14/2023/DRETINF 22/3/2023 Admesa 18/4/2023 Alcaldia Si
Finalitzada 15/2023/DRETINF 13/3/2023 Admesa 29/3/2023 Urbanisme Si
Finalitzada 16/2023/DRETINF 9/3/2023 Admesa 20/3/2023 Urbanisme Si
Finalitzada 17/2023/DRETINF 30/3/2023 Admesa 20/4/2023 Recursos humans Si
Finalitzada 18/2023/DRETINF 3/4/2023 Admesa 20/4/2023 Urbanisme Si
Finalitzada 19/2023/DRETINF 17/4/2023 Admesa 20/4/2023 Urbanisme Si
Finalitzada 20/2023/DRETINF 14/4/2023 Admesa 10/5/2023 Salut pública Si
Pendent 21/2023/DRETINF 13/4/2023 Admesa   Urbanisme  
Finalitzada 22/2023/DRETINF 13/4/2023 Admesa 20/4/2023 Urbanisme Si
Finalitzada 23/2023/DRETINF 13/4/2023 Admesa 20/4/2023 Urbanisme Si
Finalitzada 24/2023/DRETINF 17/4/2023 Admesa 5/5/2023 Arxiu Si
Finalitzada 25/2023/DRETINF 18/4/2023 Admesa 16/5/2023 Recursos humans Si
Finalitzada 26/2023/DRETINF 24/4/2023 Admesa 5/5/2023 Recursos humans Si

 

(1) No es concreta la informació que se sol·licita

 

ANY 2022

Estat Expedient Data entrada Estimació Data resposta Àmbit En termini
Finalitzada 1/2022/DRETINF 02/12/2021 Admesa 14/02/2022 Urbanisme No
Pendent 2/2022/DRETINF 03/03/2022 Admesa   Medi Ambient  
Finalitzada 3/2022/DRETINF 21/03/2022 Admesa 19/04/2022 Recusos humans Si
Finalitzada 4/2022/DRETINF 14/04/2022 Admesa 21/4/2022 Urbanisme Si
Finalitzada 5/2022/DRETINF 20/5/2022 Admesa 9/6/2022 Pressupost Si
Finalitzada   1/6/2022 No admesa (1) 9/6/2022   Si
Finalitzada 6/2022/DRETINF 31/5/2022 Admesa 25/7/2022 Llicències No
Finalitzada 7/2022/DRETINF 16/6/2022 Admesa 15/7/2022 Via pública Si
Finalitzada 8/2022/DRETINF 7/11/2022 Admesa 1/12/2022 Participació Si
Finalitzada 9/2022/DRETINF 22/11/2022 Admesa 23/12/2022 Recusos humans No
Finalitzada 10/2022/DRETINF 16/12/2022 Admesa 19/12/2022 Urbanisme Si

 

(1) No es concreta la informació que se sol·licita

 

COM FER RECLAMACIONS SOBRE SOL·LICITUDS PRESENTADES

ANY 2021

 • Sol·licituds rebudes: 10 peticions
 • Sol·licituds respostes dins de termini: 5 peticions
 • Sol·licituds respostes fora termini: 5 peticions

Temàtica:

 • 5 - Urbanisme
 • 2 - Alcaldia
 • 1 - Serveis municipals
 • 1 - Policia
 • 1 - Arxiu

NOTA: No hi han resolucions parcials ni denegacions.

ANY 2020

 • Sol·licituds rebudes: 8 peticions
 • Sol·licituds respostes dins de termini: 2 peticions
 • Sol·licituds respostes fora termini: 6 peticions
Temàtica:
 • 4 - Llicències
 • 1 - Padró Municipal
 • 1 - Salut Pública
 • 1 - Serveis municipals
 • 1 - Urbanisme

NOTA: No hi han resolucions parcials ni denegacions.

ANY 2019
 • Sol·licituds rebudes: 21 peticions
 • Sol·licituds respostes dins de termini: 9 peticions
 • Sol·licituds respostes fora termini: 12 peticions
Temàtica:
 • 6 - Recursos Humans
 • 1 - Participació Ciutadana
 • 2 - Padró Municipal
 • 1 - Salut Pública
 • 1 - Via pública
 • 10 - Urbanisme

NOTA: No hi han resolucions parcials ni denegacions.

ANY 2018
 
 • Sol·licituds rebudes: 13 peticions
 • Sol·licituds resoltes dins de termini: 12 peticions
Temàtica
 • 1 - Secretaria (certificats)
 • 1 - Serveis Socials
 • 5 - Urbanisme (llicències)
 • 2 - Àrea Econòmica (tributs)
 • 2 - Informació general ciutat
 • 1 - Informació agenda Alcaldia
 • 1 - Informació cementiri

NOTA: No hi han resolucions parcials ni denegacions.

ANY 2017
 
 • Sol·licituds rebudes: 10 peticions
 • Sol·licituds resoltes dins de termini: 9 peticions
Temàtica
 • 2 - Llicències urbanístiques
 • 2 - Subvencions concedides
 • 2 - Reclamacions contra acords Ple Municipal 
 • 1 - Fiscalització de comptes
 • 1 - Grups d'interès
 • 1 - Processos participatius
 • 1 - Despeses de formació

NOTA: No hi han resolucions parcials ni denegacions.

ANY 2016 
 
 • Sol·licituds rebudes: 1 petició
 • Sol·licituds resoltes dins de termini: 1 petició
Temàtica
 • Informació cadastral

NOTA: No hi han resolucions parcials ni denegacions.

 

DOCUMENTACIÓ