Podràs trobar-hi la informació sobre les resolucions en les què es determina l'accés parcial o denegació de les sol·licituds d'accés a la informació pública (SAIP), per concurrència d'algun dels límits legalment previstos.

ANY 2022

 • Sol·licituds rebudes: 4 peticions
 • Sol·licituds respostes dins de termini: 2 peticions
 • Sol·lictuds pendets de resposta: 1 petició
 • Sol·licituds no admeses:
  • 1 petició (No es concreta la informació que es sol·licita)

Temàtica:

 • 1 Medi ambient
 • 1 RRHH
 • 1 Pressupost

ANY 2021

 • Sol·licituds rebudes: 10 peticions
 • Sol·licituds respostes dins de termini: 5 peticions
 • Sol·licituds respostes fora termini: 5 peticions

Temàtica:

 • 5 - Urbanisme
 • 2 - Alcaldia
 • 1 - Serveis municipals
 • 1 - Policia
 • 1 - Arxiu

NOTA: No hi han resolucions parcials ni denegacions.

ANY 2020

 • Sol·licituds rebudes: 8 peticions
 • Sol·licituds respostes dins de termini: 2 peticions
 • Sol·licituds respostes fora termini: 6 peticions
Temàtica:
 • 4 - Llicències
 • 1 - Padró Municipal
 • 1 - Salut Pública
 • 1 - Serveis municipals
 • 1 - Urbanisme

NOTA: No hi han resolucions parcials ni denegacions.

ANY 2019
 • Sol·licituds rebudes: 21 peticions
 • Sol·licituds respostes dins de termini: 9 peticions
 • Sol·licituds respostes fora termini: 12 peticions
Temàtica:
 • 6 - Recursos Humans
 • 1 - Participació Ciutadana
 • 2 - Padró Municipal
 • 1 - Salut Pública
 • 1 - Via pública
 • 10 - Urbanisme

NOTA: No hi han resolucions parcials ni denegacions.

ANY 2018
 
 • Sol·licituds rebudes: 13 peticions
 • Sol·licituds resoltes dins de termini: 12 peticions
Temàtica
 • 1 - Secretaria (certificats)
 • 1 - Serveis Socials
 • 5 - Urbanisme (llicències)
 • 2 - Àrea Econòmica (tributs)
 • 2 - Informació general ciutat
 • 1 - Informació agenda Alcaldia
 • 1 - Informació cementiri

NOTA: No hi han resolucions parcials ni denegacions.

ANY 2017
 
 • Sol·licituds rebudes: 10 peticions
 • Sol·licituds resoltes dins de termini: 9 peticions
Temàtica
 • 2 - Llicències urbanístiques
 • 2 - Subvencions concedides
 • 2 - Reclamacions contra acords Ple Municipal 
 • 1 - Fiscalització de comptes
 • 1 - Grups d'interès
 • 1 - Processos participatius
 • 1 - Despeses de formació

NOTA: No hi han resolucions parcials ni denegacions.

ANY 2016 
 
 • Sol·licituds rebudes: 1 petició
 • Sol·licituds resoltes dins de termini: 1 petició
Temàtica
 • Informació cadastral

NOTA: No hi han resolucions parcials ni denegacions.

 

COM FER RECLAMACIONS SOBRE SOL·LICITUDS PRESENTADES