Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Alcaldia

Regidor/a d'Alcaldia

M. Carme Blay Boquera

Tributs i Hisenda

M. Carme Blay Boquera

Urbanisme

M. Carme Blay Boquera

Patrimoni

M. Carme Blay Boquera

Primera Tinència d'Alcaldia

Regidor/a de Primera Tinència d'Alcaldia

Marta Puig Gargallo

Governació

Marta Puig Gargallo

Festes

Marta Puig Gargallo

Turisme i Promoció econòmica

Marta Puig Gargallo

Sanitat

Marta Puig Gargallo

Participació i Transparència

Marta Puig Gargallo

Entitats

Marta Puig Gargallo

Comunicació i Eines de la informació

Marta Puig Gargallo

Segona Tinència d'Alcaldia

Regidor/a de Segona Tinència d'Alcaldia

Montserrat Buqueras Ferré

Cultura

Montserrat Buqueras Ferré

Educació

Montserrat Buqueras Ferré

Salut pública

Montserrat Buqueras Ferré

Gent gran

Montserrat Buqueras Ferré

Atenció ciutadana

Montserrat Buqueras Ferré

Resta de regidories

Medi ambient i Agricultura

Albert Ratés Sabaté

Infraestructures viàries i Camins

Albert Ratés Sabaté

Serveis al territori

Albert Ratés Sabaté

Obres i Serveis

Jaume Valls Solé

Via pública

Jaume Valls Solé

Edificis municipals

Jaume Valls Solé

Esports

Yolanda Torrebadella Mayor

Joventut

Yolanda Torrebadella Mayor

Habitatge

Yolanda Torrebadella Mayor

Serveis socials, Feminisme i Igualtat

Yolanda Torrebadella Mayor

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç Documents Més informació
Composició del Consistori: mandat 2019-2023 http://montbriodelcamp.cat/ajuntament/consistori/mandat-2019-2023/index.html
Composició del Consistori: mandat 2015-2019 http://montbriodelcamp.cat/ajuntament/consistori/mandat-2015-2019/index.html