Modificació Puntual del POUM de Mont-ral per canvi de qualificació en sòl no urbanitzable per a la implantació d'una EDAR

 

Projecte de substitució de fanals als nuclis de Farena, l'Aixàviga i el Bosquet

/documents/734735/10181430/PROJECTE+DE+SUBSTITUCI%C3%93+DE+FANALS+ALS+NUCLIS+DE+FARENA%2C+L%27AIX%C3%80VIGA+I+EL+BOSQUET.pdf/b5ebe7a7-01fc-4a7e-8e04-286dc581ea94

 

Projecte per a la pavimentació i nova xarxa de sanejament de la Plaça u d'Octubre i del C/Arrabal Baixa de Mont-ral

/documents/734735/10181682/PROJECTE+PER+A+LA+PAVIMENTACI%C3%93+I+NOVA+XARXA+DE+SANEJAMENT+DE+LA+PLA%C3%87A+U+OCTUBRE+I+CARRER+ARRABAL+BAIXA+DE+MONT-RAL.pdf/05565112-b26b-4c87-af72-de84f69ff352

 

Projecte constructiu d'un pou d'abastament d'aigua potable a Mont-ral

Disponible a l'Ajuntament en horari d'atenció al públic ja que ocupa molt d'espai.