Estàs interessat en conèixer l’agrupació de la documentació? El quadre de classificació és una estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les diferents funcions, activitats i transaccions de l’ens i que permet identificar i agrupar física o intel·lectualment els seus documents i facilitar-ne  la seva recuperació.

El Quadre de Classificació és l’eina que permet classificar la documentació en l’entorn d’un sistema de gestió documental. La seva finalitat és identificar i classificar la documentació produïda per les diverses àrees de l’Ajuntament de Matadepera segons les seves funcions i activitats, establint una jerarquia per nivells i fent ús d’un codi alfanumèric.

Les particularitats bàsiques d'un quadre de classificació són que permet recuperar la documentació fàcilment (i, per tant, assegura el dret d'accés del ciutadà), estableix la vigència de conservació o eliminació de la documentació, controla l'accés a la informació pública (els seus límits, la seva vigència, el tipus de dades personals que contenen, etc), permet conèixer de quins tipus de documents està format un expedient, entre d'altres. Així doncs, esdevé una eina que, tant normativament com a la pràctica, és tan útil per l'administració, com pel ciutadà.

Com a eina viva i en constant actualització, el quadre que consultareu a continuació podria no ser l'última versió. En tot cas, consulteu la data d'actualització.

Última actualització 24 d'abril de 2017