Consulta en aquest espai de manera gràfica i per capìtols el pressupost municipal des de l'exercici 2016 fins a l'actualitat: