Consulta gràficament les dades del tancament anual del pressupost municipal. En els documents que es presenten es pot trobar: 

  • Liquidació del presupost anual per capítols i proporció dels capítols sobre el total del pressupost. 
  • Desviació del tancament pressupostari respecte el pressupost inicial.