Tots els ens tenen al seu poder algun bé moble de valor històric i artístic. Aquí trobaràs la llista dels que formen part del patrimoni d'aquesta institució.

A continuació, podeu trobar l'extracte de l'inventari de patrimoni de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà que fa referència a la relació de béns històric i artístics de propietat municipal: