Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

En aquest apartat es poden consultar la relació de convenis i encàrrecs de gestió subscrits per l'Ajuntament de Les Masies de Voltregà, des de l'exercici 2015 fins l'actualitat. En el document s'identifica: 

  • L'objecte i la descripció del conveni signat
  • L'any de signatura
  • La contraprestació econòmica, si n'hi ha
  • L'entitat o les entitats, públiques o privades, interessades en el conveni. 

Consulta la relació de convenis: