Aquest és el lloc on pots trobar les dades i la informació relacionada amb els impostos periòdics de l'ens, així com els detalls dels períodes i les dates de càrrec.

Resum Data publicació Enllaç
Calendari fiscal any 2023 21-12-2022 https://www.seu-e.cat/documents/635351/15160461/Calendari+fiscal+2023/a0860a8f-51cd-4152-b15a-33529f42df94
Calendari fiscal any 2022 17-12-2021 http://www.lesborgesdelcamp.cat/noticies/calendari-de-pagaments-de-tributs
Calendari fiscal any 2021 15-12-2021 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/tributs/tributs-2021.pdf
Calendari fiscal any 2020 - Nous terminis 05-05-2020 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/tributs/tributs-2020-mod.pdf
Calendari fiscal any 2020 20-12-2019 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/tributs/tributs-2020.pdf
Calendari fiscal any 2019 28-12-2018 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/tributs/tributs-2019.pdf
Calendari fiscal any 2018 25-01-2018 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/tributs/tributs-2018.pdf
Calendari fiscal any 2017 30-05-2017 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/tributs/tributs-2017.pdf