Tramitació electrònica

 

       

 

 

CATÀLEG DE TRÀMITS

 

INSTÀNCIA GENÈRICA

 

CARPETA CIUTADANA

 

 

 

Consulteu tots els tràmits que es poden realitzar a l’Ajuntament

 

  Presenteu una sol·licitud al vostre ajuntament    Consulteu l'estat dels tràmits que heu iniciat electrònicament   

 

     
 
 

FUE

 

GESTIÓ TRIBUTARIA

 

FACTURA ELECTRÒNICA

   
 

Accediu a la informació i tràmits adreçats a les empreses

 

  Informació i gestió d’impostos, taxes i tributs
 
  Presenteu factures electròniques     
       
 

VERIFICACIÓ DE DOCUMENTS

 

NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA

 

PERFIL DEL CONTRACTANT

   
  Verifiqueu l'autenticitat d'un document emès per l'ens    Consulteu la vostra bústia de notificacions electròniques   Estigueu informats de les licitacions i dels contractes adjudicats per l’Ajuntament