Aquest és el lloc on pots trobar les dades i la informació relacionada amb els impostos periòdics de l'ens, així com els detalls dels períodes i les dates de càrrec.

Conjunt de dades que mostra la informació relacionada amb els impostos periòdics de l'ens, així com els detalls dels períodes i les dates dels diferents càrrecs.

0 Registres carregats

A finals de cada any, l'Ajuntament aprova el calendari fiscal de l'exercici següent. 
Adjunt, es pot accedir al Decret d'aprovació de l'exercici 2021
La gestió i la recaptació de la majoria dels impostos i/o taxes han estat delegats a l'ORGT, Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, i d'altres es gestionen i es recapten des de l'Ajuntament, A continuació, es pot descarregar la relació de taxes i impostos segons siguin gestionats i/o recaptats per l'ORGT o per l'Ajuntament.