Serveis, tràmits i gestions

E-TRAM. Tràmits i Gestions

E-TRAM. Tràmits i gestions .

- Instància genèrica.

- Padró habitants.

- I altres tràmits.

Finestreta única Empresarial

 

CERCA GUIADA DE TRÀMITS. Eina.

FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL. Tràmits Municipals.

En aquest espai trobareu la informació de tràmits municipals relacionats amb l'activitat empresarial i l'accés a la seva tramitació.

La posada en marxa d'una activitat empresarial en el territori requereix d'un seguit de tràmits municipals. El desenvolupament d'aquesta activitat i el seu grau d'afectació en l'entorn més proper, és a dir:

- els efectes que té sobre el medi ambient i les persones,

- els efectes sobre la convivència veïnal i

- els efectes sobre la seguretat de les persones, els béns, i el medi, determinen com hi intervé l'Administració. És a dir, en funció d'on s'ubiqui l'activitat i la incidència que tingui tindrà associats uns tràmits concrets.

 

Transport públic
Plànol
Borsa de treball
Associacions i entitats
VALIDADOR SIGNATURA ELECTRÒNICA Més serveis
Validador signatura electrònica
Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.