Serveis, tràmits i gestions

Factures electròniques

Facturació electrònica

 Què és la factura electrònica?

Una factura electrònica és un document electrònic que:

 • Conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics
 • Té validesa legal quan du signatura electrònica avançada que garanteix l'autentificació, la integritat i el no repudi
 • És susceptible de ser tramés per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors

Beneficis

Entre els avantatges que suposa l'e.FACT destaquen:

Per a les administracions públiques :

 • Reducció dels temps de tramitació interna en cada administració.
 • Les administracions podran anticipar els seus plans de Tresoreria ja que les obligacions de pagament poden veure's de forma anticipada i automatitzada a partir del moment en el que s'efectuen els serveis o es lliuren els subministraments.
 • Major eficiència en la gestió, auditoria i inspecció.
 • Estalvi d'espai i gestió més efectiva de l'arxiu. Eliminació de l'obligatorietat d'imprimir les factures en paper.

Per als proveïdors:

 • Intercanvi de la informació sense error entre l'Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d'entrada manual)
 • Registre d'entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació.
 • Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitzar l'inici de còmput dels terminis de cobrament.
 • Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la factura en paper.

Bústies de factures de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i entitats vinculades:

Atenció ciutadana

L'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell té com a objectiu principal oferir un servei de qualitat al ciutadà, amb aquesta finalitat s'ha implantant un Sistema de Gestió Integrat (SGI), basat en les certificacions ISO 9001:2008 (Qualitat), ISO 14001:2004 i EMAS III (Medi Ambient).

Ens trobaràs a Cr Portal de Cerdanya 1.

Horari d'atenció:

 • De dilluns a divendres de 9h a 14h.
 • Dilluns i dijous tarda de 16:30 a 19h.
 • Dissabte de 9h a 13h.
Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Catàleg de tràmits Catàleg de tràmits
Aqui podreu accedir a tots els tràmits disponibles.
Perfil contractant Perfil contractant
Estigueu al dia de totesles licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets un proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.