No saps si aquest ens té aprovat algun pla o programa, anual o pluriennal, que estableixi les directius estratègiques de les polítiques públiques? Si en té, aquest és el lloc on consultar-los.

Pla Local de Joventut 2020 - 2024
Pla d'Acció Municipal (PAM)

Descripció El Pla d'Acció Municipal (PAM) és l'instrument de planificació de les accions de l'activitat municipal durant els quatre anys de mandat. Aquí podeu consultar enllaç del PAM 2020-2023 de l'Ajuntament de la Secuita

Documents Pla d'Acció Municipal 2020-2023

Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de la Secuita