Si no has trobat la manera de dur a terme aquest tràmit electrònic, o si n'has de fer algun sovint, guarda't aquest apartat al teu lloc de "favorits". Amb un sol clic podràs presentar documentació a l'ens, comunicar, sol·licitar o reclamar algun tema, o bé fer-hi arribar un recurs.

Instància genèrica: presentació

 

Què és i per a què serveix?

 

Aquest tràmit permet la presentació d’una instància o l’aportació de documentació a l’Ajuntament de la Roca del Vallès. Podeu utilitzar aquest tràmit genèric de presentació d’instàncies sempre que no existeixi un tràmit específic per a la gestió que voleu realitzar.

 

Qui ho pot demanar?

 

Qualsevol persona interessada o la persona que legalment representa a la interessada.

 

D’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a partir de l’1 d’octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l’Ajuntament:

 

  • Les persones jurídiques
  • Les entitats sense personalitat jurídica
  • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

 

Quin cost té?

 

El tràmit és gratuït, tot i que la tramitació pot derivar en el pagament de taxes o impostos en funció del tipus de sol·licitud.

 

Com i on es pot fer?

 

  • Per Internet:

 

El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic tots els dies de l’any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

  • Presencialment:

 

Cal presentar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, de la Roca, la Torreta o Santa Agnès, dins de l’horari establert, amb la instància i la documentació que es vol annexar, si s’escau.

 

Horaris:

 

  • OAC de la Roca en horari de dilluns a divendres de 9 h a 14 h

 

  • OAC de la Torreta, els dilluns, dimecres i divendres, en horari de 10 h a 13 h

 

  • OAC de Santa Agnès, els dimarts i dijous, en horari de 10 h a 13 h

 

 

  • Correu Postal:

 

Enviant per correu la sol·licitud signada i adjuntant la documentació que s’escaigui, a l’adreça:

                               Ajuntament de la Roca del Vallès

                               Carrer Catalunya, 24

                               08430 La Roca del Vallès

 

Impresos:

 
 

INSTÀNCIA GENÈRICA