No saps si aquest ens té aprovat algun pla o programa, anual o pluriennal, que estableixi les directius estratègiques de les polítiques públiques? Si en té, aquest és el lloc on consultar-los.

Aprovació REGLAMENT ORGANIC MUNICIPAL

En el Ple Ordinari del passar 9 de juliol de 2010 es va aprovar el Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de la Nou de Gaià, i va sortir publicat integrament el seu text al BOPT núm 173 de 28 de juliol de 2010.

Durant un periode de 30 dies a partir del dia 29 de juliol estarà exposat al públic a fi de que es puguin presentar reclamacions i al·legacions que es considerin convenients. Passat aquest termini sense que es presentessin al·legacions ni reclamacions durant el temps d'esposició al públic el text d'aquest Reglament es considerarà definitivament aprovat.

Tothom qui el vulgui consultar pot accedir-hi en el següent enllaç:

Reglament Orgànic Municipal de la Nou de Gaià

 

El Pla d'Acció Municipal (PAM) és l'instrument de planificació de les accions de l'activitat municipal durant els quatre anys de mandat.

Aquí podeu consultar enllaç de l'acord de Ple d'aprovació del PAM 2020-2023 per part de l'Ajuntament de la Nou de Gaià