Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Conveni de Col·laboració Interadministrativa per a l'execució del Projecte "Anoia en transició - Artesania Anoia"

Data de signatura 18-11-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 18-11-2021

Durada Fins al 31/12/2021

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ajuntament de Sant Martí de Tous

Ajuntament de Copons

Ajuntament d'El Bruc

 

Conveni d'encàrrec de gestió en el Projecte Anoia, Terra de Castells

Data de signatura 18-11-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2021

Durada 1 any

Prorrogable

Dades dels signataris Consell Comarcal de l'Anoia

Conveni de col·laboració pel desenvolupament del catàleg de serveis del Departament de Joventut

Data de signatura 26-02-2021

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2021

Durada 01/01/2021 a 31/12/2023

Prorrogable

Dades dels signataris Consell Comarcal de l'Anoia

Conveni encàrrec de gestió per suport tècnic compartit del servei comarcal de desenvolupament econòmic

Data de signatura 05-03-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2021

Durada 01/01/2021 a 31/12/2021

Prorrogable

Dades dels signataris Consell Comarcal de l'Anoia

Conveni de col·laboració pel desenvolupament del catàleg de serveis del departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania

Data de signatura 26-02-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2021

Durada 01/01/2021 a 31/12/2021

Prorrogable

Dades dels signataris Consell Comarcal de l'Anoia

Conveni d'encàrrec de gestió per a la realització d'actuacions en l'Àmbit del foment de l'ocupació corresponent al programa treball i formació línia dona 2020

Data de signatura 01-02-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 01-02-2021

Durada 01/02/2021 a 31/01/2022

Prorrogable No

Dades dels signataris Consell Comarcal de l'Anoia 

L'Ajuntament està treballant en la millora d'aquest indicador