Serveis, tràmits i gestions

Atenció ciutadana
Els canals d'accés als serveis de l'Ajuntament d'Igualada són:
  • Accés electrònic a través d'Internet:  https://www.seu.cat/igualada
  • Atenció presencial a les oficines de l'Ajuntament d'Igualada:
    Plaça de l’Ajuntament, 1
    Horari: dilluns a dijous de 08:00h a 18:00h. divendres i vigilies de festius de 08.00 a 14.00 h
  • Atenció telefònica a través del telèfon: 938031950 en horaris d'atenció presencial al públic.
  • Per correu electrònic a l'adreça: igualada@aj-igualada.net

 Adreces i horaris dels registres d'entrada i sortida de documents de l'Ajuntament d'Igualada i dels seus Organismes Autònoms.

Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, contractes menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.