En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats, aquest és l'apartat on la pots consultar.

ANF

Càrrec Policia Local

Descripció Classes o tallers docents a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)

Resolució S'atorga la compatibilitat fins el dia 30/09/2021.

Data resolució 11-01-2021

2022

Durant aquest any no s'ha produït cap resolució sobre el règim d'incompatibilitats dels empleats públics.

 

Consulteu també les resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs, on hi apareix la resolució relativa al càrrec de secretaria-intervenció.