Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre l'estructura i el funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Ordenança reguladora de la carta de colors del nucli antic 28-10-2022 https://www.seu-e.cat/documents/7738142/15918396/ORDENAN%C3%87A+COLORS+NUCLI+ANTIC/3d242b85-5232-4ec7-b323-6698aa9552a8