Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Càrrecs electes:

Personal directiu:

Personal eventual:

 

En relació indemnitzacions percebudes anualment pels alts càrrecs i directius, podeu consultar el següent document.