Els contractes menors (contractes d’import inferior a 40.000 euros IVA exclòs, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros IVA exclòs, quan es tracti d’altres contractes) es van adjudicant al llarg de l'any. En aquest apartat trobaràs l'històric d’aquest tipus de contractes, indicant, entre d’altres, què es compra, per quin import i a qui es compra.

Dades de contractes de Catalunya informats durant els darrers cinc anys en el Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya

0 Registres carregats

Per conèixer la relació de contractes menors anteriors, podeu consultar aquest enllaç.

També podeu consultar el cercador del Registre Públic de Contractes escollint l'àmbit "Entitats de l'Administració Local" i cercant "Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat" com a òrgan de contractació.

Per consultar la Instrucció sobre els procediments i els sistemes de pagament de contractes menors, cliqueu a aquest enllaç.