Els contractes menors (contractes d’import inferior a 40.000 euros IVA exclòs, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros IVA exclòs, quan es tracti d’altres contractes) es van adjudicant al llarg de l'any. En aquest apartat trobaràs l'històric d’aquest tipus de contractes, indicant, entre d’altres, què es compra, per quin import i a qui es compra.

Pots consultar la relació de contractes menors actualitzada trimestralment a través d'aquest enllaç.

També pots consultar el cercador del Registre Públic de Contractes escollint l'àmbit "Entitats de l'Administració Local" i cercant "Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat" com a òrgan de contractació.