Aquí podràs consultar totes les modificacions i les pròrrogues contractuals, així com també, si és el cas, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades.

Les modificacions anteriors al 2018 poden consultar-se en aquest enllaç, a l'apartat de "Relació de contractes" en el document "Pròrrogues i modificacions de contractes (fins el 2018)"

A partir de l'any 2018, es poden consultar al Perfil del Contractant, filtrant a tipus de cerca" per "Contractes modificats" i a "Òrgan de contractació", "Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat"