Si l'ens té actualment en marxa algun procés participatiu en què es permeti la intervenció de la ciutadania, aquest és el lloc on en podràs conèixer tots els detalls i de quina manera pots dir-hi la teva.

L’Ajuntament de Guixers, davant l’aparició del nou mecanisme de participació ciutadana en el procés d’elaboració de les normes, regulat concretament en l’aticle 133 de la LPACAP, considera convenient aprovar aquestes instruccions a fi d’articular el procediment a seguir per efectuar la corresponent consulta pública prèvia en relació als reglaments i/o ordenances municipals.