Serveis, tràmits i gestions

Atenció ciutadana

Els canals d’atenció ciutadana de l'Ajuntament són:

 

  • Accés electrònic a través d'Internet: 

https://www.seu-e.cat/web/granyenadelesgarrigues/seu-electronica

 

  • Atenció presencial a les oficines de l'ajuntament:

 

Adreça: C/ Portal, 5 – CP 25160 – Granyena de les Garrigues (Lleida)
Horari d’atenció al públic de dilluns, dimecres i divendres de 9:00 a 13:00 hores

 

  • Atenció telefònica a través del telèfon/fax: 973136 185  / 902 737 232

Horari d’oficina de dilluns, dimecres i divendres de 8:00 a 15:00 hores

 

 

 

Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.